Sourdough 100% White Flour (Mon)

Sourdough 100% White Flour (Mon)

£6.00Price

100% white flour with optional sesame and poppy seed crust.

 

Ingredients: Sourdough starter, white flour, salt and water. (Optional) Sesame seeds and poppy seeds.